Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT

 

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

 

 

we Franciszkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT

liczba lub wymiar etatu 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie średnie lub wyższe

b) umiejętności obsługi komputerowych programów magazynowych

c) znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

d) umiejętność dekretacji i księgowania dowodów księgowych

2. Wymagania dodatkowe:,

a) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych,

b) znajomość przepisów Kodeksu Pracy, prawo zamówień publicznych,

c) samodzielność, komunikatywność, operatywność,

d) umiejętność pracy w zespole.

e) dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie dokumentacji kasowej i dokonywanie rozliczeń udzielonych zaliczek,

b) prowadzenie druków ścisłego zarachowania,

c) prowadzenie gospodarki magazynowej,

d) dokonywanie rozliczeń inwentaryzacji,

e) naliczanie płac

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

d) kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia,

e) kserokopia dowodu osobistego,

f) aktualne (ważne 3 miesiące od dnia wydania) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku referenta,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie

i)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie, Franciszków 1, gm. 99-306 Łanięta z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko referent" w terminie do dnia 29 października 2019 r. do godziny 10:00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie (bip.pow.franciszkow.powiatkutnowski.eu) oraz na tablicy informacyjnej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Ignaczak 15-10-2019 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Ignaczak 15-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Ignaczak 15-10-2019 12:08